Skydd mot spionage och sabotage

 

 

Spionage

Omvärldsbevakning och konkurrentbevakning är en naturlig del i en affärsverksamhet som grundar sig i vikten av att vara välinformerad. Metoderna för att inhämta information kan i stort indelas i två kategorier, legala och illegala.

Det finns dessutom en tendens att olika former av täckföretag utnyttjas för att skapa en naturlig ingång och kontakt. Företagssamarbeten som vid första påseende tycks ha rent affärsmässiga syften, kan ytterst handla om en dold informationsinhämtning.

Den största riskfaktorn har dock alltid varit den mänskliga faktorn. Aktuella fall visar med tydlighet att företag riskerar de mest skadliga informationsförlusterna via sin personal.

Sabotage

Sabotage kan beskrivas som en utstuderad form av skadegörelse där angriparen har ett tydligt syfte och mål som driver denne till att agera. Motivet kan variera mellan ekonomiskt, ideologiskt, personligt, etniskt eller religiöst, alternativt vara en kombination av flera.

Angriparen kan utgöras av allt från frustrerade ungdomar som utrycker sitt förakt mot delar av samhället genom att utföra sabotageaktioner mot kollektivtrafiken till sofistikerade gärningsmän som på uppdrag av ett konkurrerande företag angriper ett varumärke genom att förgifta en förtäringsprodukt eller på annat sätt skada förtroendekapitalet hos marknaden. Ytterligare sabotage genomförs av aktivister och extrema grupper av olika slag.

GPG bistår personer, företag och organisationer genom att verkställa riktade insatser mot och vidta förebyggande åtgärder vid;

  • Sabotage mot samhällsviktiga installationer.
  • Sabotage mot symboliska byggnader och platser.
  • Sabotage mot företag och verksamheter.
  • Sabotage mot särskilda inrättningar.
  • Sabotage mot varumärke och goodwill.

Insatser och åtgärder

Våra utredare och analytiker utvecklar och implementerar effektiva skyddsåtgärder, motåtgärder, och handlingsplaner för att öka skyddet av era företagshemligheter, samt hjälper er att bekämpa sabotageaktioner riktade mot er verksamhet.

GPG åtar sig uppdrag på inrikes och internationell basis.

 

 

Om ni har några frågor om GPGs anti-spionage och anti-sabotageverksamhet, tveka inte att kontakta oss per telefon eller skicka ett mejl till info@gothiaprotection.se.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.