Spaning - Dold övervakning

Spaning eller dold övervakning är ett verktyg för informationsinhämtning och innebär att man personellt eller tekniskt observerar en person eller plats i syfte att dokumentera aktiviteter, kontakter, tider, platser och föremål. Den eller det som övervakas benämns objekt. En spaningsinsats begränsas som regel av personella och finansiella resurser och används för bland annat följande syften:

  • Att säkra bevis vid brott
  • Att säkra bevis vid civila oegentligheter
  • Att lokalisera personer och föremål
  • Att samla in allmän underrättelseinformation
  • Att kontrollera trovärdighet och verifiera uppgifter
  • Att förebygga eller gripa en person i en brottslig handling
  • Att utveckla ledtrådar och information från andra källor
  • Att samla förberedande information inför en intervju

Dold och synlig spaning

Det finns i grunden två former av spaning, dold och synlig. Vilken form som används beror på uppdragets syfte och mål. Dold spaning används när spaningsinsatsens syfte är att observera ett objekt utan dennes eller tredje parts vetskap. Synlig spaning är givetvis den direkta motsatsen till dold spaning och syftet är att låta någon veta att deras person, eller att en viss plats är föremål för en spaningsinsats. Metoden används främst för att avskräcka någon från att begå en viss gärning.

Spaning med diskretion och sekretess

All GPGs spaning bedrivs med stor diskretion och under strikt sekretess - förhållanden som utgör normen för GPG personal. Spaningsgruppen är professionellt utbildad och har de resurser som krävs för att behålla kontrollen över ett objekt samtidigt som den efterfrågade informationen hämtas in med minimal risk för onödig upptäckt.

Ett spaningsuppdrag avrapporteras normalt i en komplett skriftlig rapport med tillhörande ljud och bilder i form av film eller som stillbilder. GPG är även väl förtrogen med de legala aspekter som omgärdar spaningsverksamheten.

GPG åtar sig spanings- och övervakningsuppdrag över hela landet och på internationell basis.

Om ni har några frågor om spaning och övervakning, tveka inte att kontakta oss per telefon eller skicka ett mejl till info@gothiaprotection.se.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.