Kartläggning

 GPG genomför kartläggningar av omständigheter i ärenden av risk- och säkerhetskaraktär. En kartläggning är en på bredden och på djupet utvidgad form av undersökning där syftet är att skapa en heltäckande bild. Kartläggningen ligger sedan till grund för beslut om hur man skall hantera situationen och vilka åtgärder och insatser som skall vidtas för att påverka den. GPGs kartläggningar innefattar bland annat:

  • Personer
  • Företag & organisationer
  • Nätverk
  • Brottsproblematik
  • Otillåten verksamhet

Kartläggningen sammanställs både av information som inhämtas genom beprövade utrednings- och informationsinhämtningsmetoder som spaning, research, utredningsintervjuer, tekniska åtgärder och annan verksamhet.

GPG åtar sig uppdrag på inrikes och internationell basis.

Om ni har några frågor om kartläggningar, tveka inte att kontakta oss per telefon eller skicka ett mejl till info@gothiaprotection.se.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.