Internutredningar

Internutredningar är ett verktyg som hjälper en organisation att förebygga och hantera interna oegentligheter på ett konstruktivt och affärsmässigt sätt. När omkring majoriteten av alla brott mot verksamheter utförs av någon inom organisationen är det inte frågan om, utan när en organisation behöver adressera frågan. Det avgörande är hur man går tillväga.

Många gånger känner personalchefer och ledning osäkerhet inför att hantera frågor om interna oegentligheter därför att det saknas en policy för internutredningar och för hur beslut fattas på basis av resultaten. En sytematisk hantering av indikationer på interna oegentligheter skapar förutsättningar för en sund arbetsmiljö där ledning och personal känner förtroende för varandra och där verksamheten lättare flyter friktionsfritt.

GPG har stor erfarenhet av internutredningar och hjälper er organisation att på ett professionellt och korrekt sätt hantera interna oegentligheter inom följande områden.

  • Trakasserier och diskriminering
  • Stölder och förskingring
  • Bedrägerier och trolöshet
  • Mutor/Bestickning
  • Policy och regelbrott
  • Missbruk
  • Allmän misskötsel
  • Förtroendeskadliga bisysslor

Våra internutredningar bedrivs under strikt sekretess, på ett opartiskt och korrekt sätt, under ordnande former och i enlighet med gällande lagstiftning. Vi väger alltid in behovet av att en interutredning uppfattas som schysst av alla parter för att förebygga förtroendeskador internt. GPG arbetar tillsammans med er ledning och juridiska företrädare där vi fungerar som en neutral tredjepartsresurs.

GPG åtar sig utredningsuppdrag över hela landet och på internationell basis.

Om ni har några frågor om internutredningar, tveka inte att kontakta oss per telefon eller skicka ett mejl till info@gothiaprotection.se.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.