Varumärkesintrång - Varumärkesförfalskning

 

Varumärke

Med varumärke menas ett kännetecken som någon använder för att särskilja sina varor och tjänster från andras. En varumärkesregistrering ger innehavaren ensamrätt till varumärket. Om någon använder ett varumärke som kan förväxlas med det registrerade varumärket kan detta leda till civilrättsliga påföljder i form av skadestånd, såväl som till straffrättsliga påföljder, i vissa fall fängelse.

Skydd av varumärken

I takt med att värdet av varumärken ökar blir de allt mer eftertraktade att stjäla och utnyttja. Det är därför av avgörande vikt att säkra ett företags värde genom att skydda dess varumärken mot piratkopiering och förfalskningar.

Intrångsutredningar

När man har registrerad rätt till ett varumärke är det av största vikt att man skyddar detta aktivt genom att bevaka, identifiera, verifiera, utreda och därefter vidta åtgärder mot intrång. GPG hjälper företag att tillvarata sina varumärken genom att;

  1. Övervaka den fysiska och virtuella marknaden för att identifiera intrång.
  2. Verifiera eventuella intrång genom kontrollerade köp och andra kontakter.
  3. Utredning av intrång i syfte att klarlägga omständigheter och att säkra bevis.
  4. Bistånd vid betvingande åtgärder.

Viktigt att komma ihåg är att initiativet till att skydd av immateriella rättigheter måste komma från innehavaren.

Vägvinnande erfarenheter

Inom GPG finns en mycket stor erfarenhet av utredning av immaterialrättsliga intrång vilket resulterat i både fällande domar i såväl brotts- som tvistemål till gagn för våra uppdragsgivare. GPG företräder företag inom industrier som exempelvis tillverkar; Tobak, Läkemedel, Film, Konfektion, Mjukvaror, Elektronik, Leksaker, Hushållsprodukter, Accessoarer osv. Vi är aktiva inom hela det immaterialrättsliga området.

Vi samarbetar med berörda parter som juridiska företrädare, polis, åklagare, tull och andra myndigheter i syfte att tillvarata uppdragsgivarens övergripande intressen. Vi åtar oss uppdrag på inrikes och internationell basis.

Om ni har några frågor om upphovsrättsliga intrångsutredningar, tveka inte att kontakta oss per telefon eller skicka ett e-mail till info@gothiaprotection.se.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.