Copy Stop

Copy Stop är en abonnemangstjänst skapad för att bevaka era produkter och varumärken. Ni väljer själva vad som ska bevakas på vilka marknader och inom vilka områden. Vi anpassar tjänsten efter er värden och behov, och kan utöka tjänsten från att inledningsvis till exempel omfatta internetscanning, manuellt och med algoritmer, till att även omfatta provköp, kontroll av fysiska marknader, UC-operationer, analys och utredning.

Upptäck intrången

Upptäckt och kartläggning är förutsättningen för att bedöma omfattningen av intrång och skada. För detta ändamål finns Copy Stop!

Geografisk marknad

Kontrollerna görs geografiskt enligt rättighetsinnehavarens önskemål och för vad som är överenskommet som lämpligt för att skydda det aktuella varumärket eller produkten. Det kan innebära att hela www genomsöks på t ex engelska eller på svenskspråkiga sidor. Kontrollerna kan även göras geografiskt på flera platser och på flera marknader eller i butiker, både i Sverige eller i ett annat land.

Marknaderna, vare sig de är virtuella eller fysiska, är ofta oändligt många för dem som vill inkräkta och profitera på någons rättigheter. En analys och planering för hur marknader skall scannas för upptäckt av intrång bör därför göras enskilt för varje enskilt varumärke, företagsnamn, tjänst osv.

Om ni har några frågor om Copy Stop, tveka inte att kontakta oss per telefon eller skicka ett mejl till info@gothiaprotection.se.

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.