• Utredning

    UTREDNING

Utredningstjänster

Faktaunderlag inför beslut

GPGs utredningsavdelning arbetar med framtagande av fakta och inhämtning av information i ärenden av säkerhetskaraktär eller av allmänt intrikat natur. Vårt arbete syftar till att förse uppdragsgivaren med fakta och information som underlag inför viktiga beslut.

Beprövade arbetsmetoder

Insamlingen av fakta och information sker genom beprövade informationsinhämtnings- och utredningsmetoder i olika delmoment. Slutprodukten är en saklig rapport som förklarar för uppdragsgivaren vad den inhämtade informationen betyder.

Korrekt och diskret

Utredningsverksamheten bedrivs under strikt sekretess, på ett opartiskt och korrekt sätt, under ordnande former och i enlighet med gällande lagstiftning. Vi fäster stor vikt vid att en fortgående dialog med uppdragsgivaren upprätthålls genom hela uppdraget samt att utredningen bedrivs på ett diskret och diplomatiskt sätt.

Värdefulla kontakter

GPG sätter stort värde på det samarbete och förtroende som upparbetats med berörda myndigheter under ett flertal år. Denna arbetsrelation gagnar såväl GPG som uppdragsgivaren och berörd myndighet i de fall kontakter däremellan anses lämpliga.

Fullskalig verksamhet

GPG har en fullskalig civil utredningsverksamhet och vi representerar ledande företag och organisationer inom de flesta affärssegmenten.

  • Spaning
  • Bakgrundsundersökningar
  • Kartläggning
  • Immatrialrättsutredningar
  • Due Diligence
  • Spårning av personer och tillgångar
  • Allmän bevisdokumentation
  • Research

GPG samarbetar med flera av landets ledande advokatbyråer och juridiska avdelningar inom privata och offentliga sektorn. Deras gemensamma nämnare är att de numera arbetar med bättre underbyggda ärenden vilket underlättar deras beslut i viktiga frågor.

GPG åtar sig utredningsuppdrag över hela landet och på internationell basis.

Om ni har några frågor om vår utredningsverksamhet, tveka inte att kontakta oss!

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.