Platsbevakning - Säkerhetsteam

 

Vissa platser kräver under rådande omständigheter temporära eller permanenta säkerhetshöjande insatser i form av personell bevakning. Exempel på detta kan vara:

 • Under installation av permanent säkerhetsteknik
 • Vid förhöjd hotbild
 • Högriskområden
 • Vid upprepade angrepp
 • Naturkatastrof
 • Terroristangrepp
 • Under och efter evakuering

GPG bistår sina uppdragsgivare med denna tjänst och utformar den efter behov och i samråd med berörda personer. Utformningen kan komma att variera stort beroende på syfte, mål, geografisk placering, m.m. Användning av uniformerad personal ger ofta en avskräckande effekt samtidigt som dold skyddsspanande personal har bättre möjlighet att dokumentera en händelse. Exempel på platser där bevakning kan komma att bli aktuellt anges nedan:

 • Ambassader
 • Resident
 • Företagsfaciliteter
 • Fartyg – I hamn eller under förflyttning (Läs mer under Maritim säkerhet)
 • Flygplan – På osäkra flygplatser
 • Installationer
 • Samhällsviktiga anläggningar
 • Särskilda inrättningar

GPG åtar sig platsbevakning över hela landet och på internationell basis.

Om ni har några frågor om platsbevakning, tveka inte att kontakta oss per telefon eller skicka ett mejl till info@gothiaprotection.se.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.