Personskydd - Livvaktskydd - Celibritetsskydd

GPG bedriver professionellt personskydd och livvaktskydd och innehar särskild auktorisation från Länsstyrelsen och godkännande från Rikspolisstyrelsen [RPS]. Detta tillstånd har endast meddelats ett fåtal företag i landet och kan i särskilda fall även tillstå beväpnad säkerhetspersonal. Tillståndet som GPG erhållit ställer enligt RPS egen kravspecifikation "stora krav på utbildning och kompetens" och vidare att "företaget måste ha en sådan storlek och organisatorisk struktur att bevakningsverksamheten får den stadga och specialinriktning som krävs". Utöver detta har även GPG internationell licens för att bedriva säkerhets- och livvaktsarbete tack vare tillstånd från Brittiska myndighetens Security Industry Authority (SIA) och är godkänd leverantör till FN.

Rikspolisstyrelsen     SIA

Skyddsperson

GPG planerar, utformar och bedriver skydd kring personer som i sin yrkesutövning eller p.g.a. sin situation kan komma att utsättas för hot och angrepp. Utifrån en risk- och hotbildsbedömning utformas ett säkerhetsskydd som sedan implementeras hos den hotade och eventuellt dennes närmaste. GPG hjälper sedan den hotade genom de åtgärder som bedömts nödvändiga.

Livet fortsätter som vanligt

Målsättningen i säkerhetsskyddet är att med hjälp av så små ingrepp som möjligt och med minimal inverkan i en persons tillvaro nå en tillfredsställande säkerhetsnivå. Detta uppnås genom åtgärder som begränsad exponering av personuppgifter, anmälnings- och rapporteringsrutiner, åberopande av besöksförbud, kontroll av besökare, reseplanering, utbildning, hotbildsanalyser, installation tekniska hjälpmedel som elektronisk övervakning, olika larmfunktioner (rörelselarm) och kameraövervakning, tillträdesskydd, kontroll av försändelser osv.

GPG arbetar självständigt och diskret med dessa åtgärder i ett förebyggande syfte. I de fall kontinuerligt livvaktskydd eller skyddsspaning krävs alternativt efterfrågas sker utformningen av detta i samråd med skyddspersonen. Gemensamt för verksamheten är att den genomförs hänsynsfullt med full diskretion av specialutbildad personskyddspersonal.

Internationella prestigeuppdrag

GPG åtar sig bevaknings- och skyddsuppdrag på internationell basis och har en mycket stor operativ erfarenhet av arbeta i, och anpassa sig till, olika miljöer och kulturer. GPG sätter stort värde på sina kundrelationer som innefattar allt från artist- och företagselit till kungligheter och statliga företrädare och har exempelvis årligen varit det självklara valet för flera skyddspersoner under World Economic Forum i Davos. Av sekretesskäl omnämns inte uppdragsgivarna direkt här på hemsidan men de finns tillgängliga för direkta referensförfaranden.

Celibritetsskydd

Skydd av celebriteter och artister kan ofta kräva ett anpassat arbetssätt och en annan taktik än det som används vid skydd av exempelvis företagsledare och andra skyddspersoner. Detta har GPG betydande erfarenhet av och får därför ofta ansvaret att hantera säkerheten kring celebriteter av olika dignitet, allt ifrån gästande världsstjärnor till lokala artister.

Säkerhetsarrangemangets utformning anpassas till varje unikt tillfälle för att tillgodose såväl det rent säkerhetstekniska som välbefinnande hos VIP- personer, arrangörer och andra intressenter i samband med;

  • Konserter och framträdanden
  • Seminarier
  • Bok- och skivsigneringar
  • Vid inspelningsplatser
  • Sociala sammanhang
  • Andra exponeringstillfällen

GPGs personal har stor kunskap om denna bevakade industri. Vi förstår tankesättet, pressen och de särskilda situationer som kan uppkomma och vet hur man hanterar fanatiker, närgångna fans, förföljelse och andra situationer. De använder takt och diplomati i konfrontationer och ser professionellt på sin arbetsuppgift och gör inte anspråk på publicitet, stjärnstatus eller liknande.

Till våra kunder hör ledande konsertarrangörer, skivbolag, förlag och andra arrangörer av celebritetsrelaterade sammankomster såväl som ett antal välkända artister som anlitar oss privat för den trygghet vi skänker deras tillvaro.

GPG åtar sig även skyddsuppdrag på internationell basis och har en mycket stor operativ erfarenhet av arbeta i, och anpassa sig till, olika miljöer och kulturer.

Om ni har några frågor om vårt personskydd och celebritetsskydd, tveka inte att kontakta oss per telefon eller skicka ett e-mail till info@gothiaprotection.se.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.