• Särskild Bevakning

  SÄRSKILD BEVAKNING

 • SÄRSKILD BEVAKNING

  SÄRSKILD BEVAKNING

 • SÄRSKILD BEVAKNING

  SÄRSKILD BEVAKNING

 • SÄRSKILD BEVAKNING

  SÄRSKILD BEVAKNING

Särskild Bevakning

Ett komplement på bevakningsmarknaden

Gothia Protection Group [GPG] arbetar med särskilda bevaknings- och skyddsuppdrag och utgör ett komplement till andra aktörer på bevakningsmarknaden. Företaget anlitas av uppdragsgivare med behov av, och krav på, säkerhetstjänster som står utöver det vanliga i fråga om skydds- och säkerhetsbehov såväl som service, representativitet, flexibilitet och kompetens.

Särskild kompetens

Gemensamt för de säkerhetstjänster GPG tillhandahåller är att de ställer höga krav på personalstyrkan i fråga om personliga egenskaper, utbildning, erfarenhet och representativitet, och på vår flexibilitet som leverantör av kompromisslös kvalité i sammanhang där det inte lämnas utrymme för misstag.

Exklusiv auktorisation

GPG innehar nationella tillstånd för bevakningsverksamhet och är ett av endast ett fåtal företag som innehar särskilt utökad auktorisation och godkännande för arbete med personskydd och livvakter, vilket i särskilda fall även kan innefatta beväpnad säkerhetspersonal. GPG innehar även licens för att bedriva internationellt säkerhets- och livvaktsarbete tack vare tillstånd från Brittiska myndighetens Security Industri Authority (SIA), och är godkänd leverantör till FN.

Polisen    SIA

Internationella prestigeuppdrag

GPG åtar sig bevaknings- och skyddsuppdrag på internationell basis och sätter stort värde på sina kundrelationer som innefattar allt från artist- och företagselit till kungligheter och statliga företrädare. GPG har exempelvis årligen varit det självklara valet för flera skyddspersoner under World Economic Forum i Davos. Av sekretesskäl omnämns inte uppdragsgivarna direkt här på hemsidan men de finns tillgängliga för direkta referensförfaranden.

Referenser

Om ni har några frågor om vår säkerhetsverksamhet, tveka inte att kontakta oss!

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.