REKOP - Resurskoordinering vid personhot

För en trygg och säker arbetsmiljö - REKOP vid Hot och våld samt olaga förföljelse

Hot och våld i arbetet är ett arbetsmiljöproblem som blivit allt vanligare. Bara själva känslan av att kunna drabbas av hot eller våld kan skapa stress, rädsla och oro hos den som är utsatt.
Angrepp och hot om våld skapar en otrygg arbetsplats. Att utsättas i arbetet kan i sig upplevas påfrestande men överförs problemet även till fritiden blir konsekvenserna mycket större för den utsatte och dennes omgivning.
Utsatta personer är i behov av professionell hjälp för att få rätt perspektiv på situationen. Vi har kompetensen för att bistå med detta.
REKOP erbjuder professionella bedömningar och konkreta förslag på åtgärder samt handledning för att minska ohälsa och rädsla bland anställda. I en trygg arbetsmiljö kan exempelvis sjukskrivningar minskas med ett ökat välbefinnande hos de anställda.
Med rätt bedömning undviks onödiga och felriktade åtgärder. Genom REKOP minskas risken att missbedöma farligheten hos en person, vilket kan leda till onödiga risker alternativt inskränkningar i friheten hos den utsatte.

Din trygghet – Vår uppgift

Vid hot om våld eller andra incidenter som uppfattas som allvarliga finns alltid en professionell och erfaren resurskoordinator för att:

 • Koordinera resurser och hantera risker
 • Handleda personal
 • Skydda utsatta
 • Utreda incidenter och hot
 • Stödja utsatta och närstående
 • Utveckla trygghetsrutiner

REKOP skapar förutsättning för:

 • Rätt resurser till varje individ
 • Mindre ohälsa och reducerad sjukskrivning
 • Brottsprevention
 • Ökad trygghet
 • Korrekt kommunikation och informationsutbyte internt och externt
 • Pålitlig support dygnet runt
 • Korrekta handlingsplaner
 • Ökad kompetens hos personal

Flödesschema - REKOP - Resurskoordinering vid personhot

Tjänster som finns inom REKOP:

 • Jourberedskap
 • Fri telefonrådgivning dygnet runt
 • Coachning
 • Livvaktsskydd
 • Mediehantering
 • Webportal för rutiner
 • Utbildning
 • Personlig säkerhetsplan
 • Tekniska säkerhetshjälpmedel
 • Skyddat boende
 • Personlig koordinator
 • Krisstöd och vårdinsatser
 • Akut incidenthantering och bevakning

Strukturerade riskbedömningar:

 • Personhot
 • Stalkning
 • Partnervåld
 • Hedersrelaterat våld

 

Läs om REKOP i Skydd & Säkerhet

Produktblad - REKOP

Inbjudan till seminarium - Att aktivt hantera personhot

 

Boka gärna ett möte med oss, så berättar vi mer.

Kontakta oss per telefon eller skicka ett e-mail till rekop@gothiaprotection.com

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.