PSP – Personlig säkerhetsplan

PSP är ett koncept utvecklat med fokus på enskilda personers risker och behov av säkerhet. Målet är att skapa en adekvat säkerhetsnivå för den enskilda individen, genom att minimera de risker de exponeras för i professionell och privat verksamhet.

Bakgrund

Hoten ökar mot enskilda individer i samhället. Orsakerna är många men som exempel kan nämnas att den grova brottsligheten söker nya vägar att komma åt kapital, som ett resultat av ökat skydd av värden i allmänhet och minskad kontanthantering i synnerhet. Bidragande är även öppnade gränser och import av grov brottslighet vi inte är vana vid. Risken är att enskilda personer skadas eller påverkas fysiskt eller psykiskt när någon exempelvis försöker komma åt tillgångarna.

Målsättning

Målsättningen är att minska sannolikheten FÖR och konsekvenserna AV ett angrepp. Vetskapen om att de som omfattas av konceptet har ett adekvat skydd leder oftast till ökad trygghet och således till ökad livskvalitet för den enskilde och deras närstående.

 

Om ni har några frågor om PSP – personlig säkerhetsplan, tveka inte att kontakta oss per telefon eller skicka ett mejl till info@gothiaprotection.se.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.