• Personskydd

  PERSONSKYDD

Personskydd

-Ha en bra dag!

Vår modell av personskydd utgår från dina behov och skall inte jämställas med livvaktsskydd. För oss är livvaktsskydd en åtgärd vi främst använder när andra medel inte räcker till.  Utgångspunkten för oss är att din dag skall bli som du vill och som du tänkt dig - Säker, nöjd och produktiv! Vi skapar ett personskydd baserat på dina behov ställt mot den risk vi identifierat. Detta innefattar åtgärder både privat och yrkesmässigt men med målet att inkräkta så lite som möjligt i skyddspersonens vardag.

Behovsanalys

Personskydd kan behövas permanent eller tillfälligt men oavsett vill vi anpassa det för att bli en resurs som underlättar vardagen. Vi skapar dessa förutsättningar genom grundliga analyser för att ta reda på vad som behövs för just dig. Vid ett mer permanent behov görs en Personlig Säkerhetsplan [PSP] .

Kvalificerade resurser

En hotbild kan komma att ändra förutsättningarna hastigt beträffande befintliga skyddsåtgärder för den enskilda personen, företaget eller organisationen. När så sker är det av största vikt att adekvata säkerhetshöjande åtgärder vidtas i varje enskilt fall utan dröjsmål vilket underlättas av en tidigare upprättad handlingsplan.

GPG bistår enskilda personer, företag och organisationer i personskyddsrelaterad problematik med:

 • Hotbildsbedömning - Motiv - Avsikt - Förmåga - Omständigheter
 • Sårbarhetbedömning - Styrkor och svagheter
 • Exponeringsutredning - Synbarhet och tillgänglighet
 • Utbildning - Förmedling av säkerhetsskyddande kunskaper
 • Säkerhetssamtal - Informativ och förberedande säkerhetsbriefing
 • Incidenthantering - Reaktiva insatser vid hot eller angrepp
 • Åtgärdspaket - Personlarm, anpassade lösningar
 • Personskyddsjour - Personskyddsexpertis tillgänglig dygnet runt
 • Koordinering av personskydd - Personlig/organisatorisk skyddskoordinering
 • Skyddsprogram - Helhetsansvar för ert personskydd
 • Livvaktsskydd - Auktoriserad bevakning av enskild person

Gothia Protection Group åtar sig uppdrag avseende personskyddsrelaterad problematik på såväl nationell som internationell basis.

 Vid förfrågningar avseende personskydd, tveka inte att kontakta oss!

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.