• Krishantering

    KRISHANTERING

Krishantering och Krisplanering

-Att inte ha en plan kan jämföras med en önskan.......

En kris är en oönskad händelse som allvarligt påverkar en verksamhet negativt. En till synes mindre allvarlig incident kan snabbt utvecklas till en allvarlig situation med omfattande negativa följder för en verksamhet. Med förutbestämda strategier och en handlingsplan kan en sådan situation tas om hand innan den eskalerar och risken för allvarliga konsekvenser kan reduceras eller elimineras helt. Målsättningen med handlings- eller krisplanen är att skapa förutsättningar för att verka optimalt under ett krisläge, samt att snarast möjligt återgå till normal verksamhet, med minimal negativ påverkan.

Krisstöd

I ett nöd- eller krisläge uppstår ofta behov av att ha tillgång till externa resurser. GPG kan tillgodose det behovet genom att tillhandahålla resurser före, under och efter en allvarlig händelse. Nedan ges några exempel.

  • Rådgivning och coacning
  • Kriskommunikation - Internt och Externt
  • Krisstabsarbete
  • Samtalsstöd
  • Koordinering av insatser
  • Bevakning

Riskbedömning

GPG bistår även med stöd och utförande av riskbedömning inför en krishanteringsplan för att kunna identifiera vad som är Skyddsvärt och vilka Hot, Sårbarheter samt Risker som finns.

Om ni har några frågor om Krishantering, tveka inte att kontakta oss!

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.