Betalning och Villkor

Taxa

Gothia Protection Groups [GPG] priser beräknas med utgångspunkten att prisbilden skall vara skäligt utifrån ett antal faktorer, såsom uppdragets beskaffenhet, utredarens,- konsultens,- säkerhetspersonalens kompetens och snabbhet i hanteringen av ärendet, volym samt resultatet för uppdragsgivaren. Uppdrag utförs i normalfallet mot löpande debitering men vissa tjänster tillhandahålls mot fast pris eller mot förutbestämd budget. Prisuppgifter lämnas i SEK eller Euro.

Omkostnader

Utöver timtaxa debiteras faktiska kostnader för resor och uppehälle med utgångspunkt från GPGs närmaste kontor. Vid flygresor, tågresor och hotellvistelser används i möjligast mån lågkostnadsalternativ.

Villkor

GPG antar uppdrag från privatpersoner, företag och offentlig förvaltning. Uppdragen hanteras i enlighet med GPGs uppdragsprocess och villkoren nedan.

Alla uppdragsbeställningar skall ske skriftligen och innehålla uppgifter på beställaren inklusive fakturaadress, e-mail accepteras. Uppdrag utförs efter särskild kreditprövning mot faktura.  Vid ej godkänd kreditprövning gäller förskottsbetalning.

Uppdrag för börsnoterade företag, stat, kommun och landsting sker som regel mot faktura som förfaller till betalning trettio (30) dagar från fakturadatum.

Vid dröjsmål utgår årlig dröjsmålsränta på utestående belopp med åtta (8) % plus gällande referensränta (tidigare diskontot) från förfallodagen. För utländska kunder gäller särskilda betalningsregler. Alla prisuppgifter är exklusive moms i förekommande fall.

Betalningsalternativ

Bank

  • Skandinaviska Enskilda Banken AB (SEB)
  • S.W.I.F.T address: ESSESESS
  • Bankgironummer 5065-9077

Avbrytande av uppdrag

GPG förbehålls rätten att avbryta ett uppdrag vid förfallna betalningar eller om det uppdagas att företagets tjänster kan komma att används i illegala eller andra olämpliga sammanhang alternativt om samarbetet med uppdragsgivaren fungerar så dåligt att upprätthållandet av professionalitet äventyras.

Om ni har några frågor om vår verksamhet, tveka inte att kontakta oss per telefon eller skicka ett e-mail till info@gothiaprotection.se.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.