Nazistdemonstration och motdemonstration den 30 september

2017-09-28

Nazistdemonstration och motdemonstration den 30 september

Nu på lördag den 30 september kommer nazistiska Nordiska motståndsrörelsen (NMR) att demonstrera i Göteborg. I samband med det arrangeras en mängd evenemang i protest mot nazisterna. De allra flesta av evenemangen kommer att vara fredliga, men några hundra militanta vänsterextremister förväntas samtidigt handgripligen förhindra nazisternas demonstration. Det innebär flera risker ur säkerhetssynpunkt för människor och företag som befinner sig i området.
Här följer en genomgång av ett par tänkbara scenarier, samt några av de organisationer och grupper som förväntas närvara.

Demonstrationerna
NMR har fått tillstånd att demonstrera med start på Skånegatan/Sten Sturegatan (vid Scandinavium) klockan 12. Avfärd ska ske senast klockan 13, och de får gå via Sten Sturegatan och Parkgatan till Gamla Ullevis västra sida. Demonstrationen ska vara avslutad senast klockan 16. En timme senare, klockan 17, startar en fotbollsmatch mellan Gais och Brommapojkarna på Gamla Ullevi.

Tidigare hade polisen gett tillstånd till en längre demonstrationsväg, men efter överklaganden beslutade Förvaltningsrätten att korta den. NMR har överklagat det beslutet, och organisationens talesperson har i medier uppgett att man kan komma att trotsa Förvaltningsrättens beslut.

På Heden har det utlysts en stillastående motdemonstration mellan klockan 11 och 13. Arrangör är en gruppering som kallar sig Göteborgs Antifascistiska Front. Mobiliseringen inför motdemonstrationen har varit kraftig och tusentals människor har på Facebook anmält att de ska närvara. Arrangören skriver att manifestationen på Heden kommer att ske ”under ordnade former”, men har på sociala medier spridit en karta över nazisternas demonstrationsväg, och upprättat ett telefonnummer till en ”solidaritetsjour” dit man kan ringa om man har en kamrat som blir gripen av polisen.

De allra flesta motdemonstranter kommer att vara fredliga, men antalet våldsamma vänsteraktivister uppskattas uppgå till några hundra. Av tidigare erfarenhet kan man dra slutsatsen att de kommer att beblanda sig med majoriteten av fredliga demonstranter. Militanta, vänsterautonoma nätverk arrangerar bussresor till demonstrationen från bland annat Köpenhamn, Oslo och Helsingfors men även flera svenska städer.
Även NMR mobiliserar stort för att samla så många aktivister som möjligt till sin demonstration, och räknar med att samla över tusen personer. Även här förväntas utländska aktivister delta.

Modus Operandi
Taktiken som NMR meddelat genom sina olika kanaler är att inte använda våld om man inte angrips direkt av motdemonstranter, och man uppmanar sina demonstranter att undvika ”onödigt provokativt beteende”. Man räknar ändå med att det skulle kunna uppstå konfrontationer med motdemonstranter, och då är det enligt NMR i första hand organisationens egna vakter som ska agera, men upplyser också om att alla har rätt till ”nödvärn”.
Våldsamma vänsteraktivister har vid liknande tillfällen tidigare burit med sig så kallade gatustridsvapen, som knogjärn, slagträn och knivar. Ofta gömmer de även tillhyggen och uppbrutna gatstenar på strategiska platser i förväg. De brukar också använda det som finns till hands för att angripa poliser och meningsmotståndare, som möbler från uteserveringar, cyklar, bänkar, vägskyltar etc. Även pyroteknik brukar användas regelbundet för att störa den här typen av demonstrationer.

Troliga scenarier
Av tidigare erfarenheter av den här typen av demonstrationer, i kombination med den stora mobilisering som nu sker på sociala medier, finns i princip två tänkbara huvudscenarier. En bedömning av vilken av dem som är mest trolig görs inte här. Dock kan man dra slutsatsen att det är osannolikt att våld helt skulle kunna undvikas.
Ett scenario är att ett mindre antal våldsamma motdemonstranter kommer att försöka göra inbrytningar i polisens avspärrningar för att försöka konfrontera nazisterna fysiskt. Föremål kommer att kastas mot demonstrationståget och poliserna. Polisen kommer dock att ha relativ kontroll över situationen och gripa ett antal aktivister på båda sidor. Det finns viss risk för skadegörelse på omkringliggande fastigheter och egendom.

Ett annat, värre scenario är att antalet våldsamma motdemonstranter kommer att vara fler än vad polisen lyckas hantera och att det blir upploppsliknande situationer längs med och i närheten av färdvägen, med en mer omfattande skadegörelse. Förbipasserande människor och fredliga motdemonstranter kan då riskera att råka illa ut.

Polisen har förberett burar med plats för att omhänderta 350 personer vid ett mer våldsamt scenario.

Här följer en genomgång av några av de mer tongivande grupper och nätverk som väntas närvara.

Nordiska motståndsrörelsen (NMR)
Nordiska motståndsrörelsen är en nazistisk organisation som genom en revolution vill störta demokratin och istället införa ett nationalsocialistiskt styre. Inför den aktuella demonstrationen har man specifikt pekat ut politiker och journalister som fiender. Antisemitismen är en central komponent i organisationens världsbild. Många av organisationens aktivister är dömda för våldsbrott, bland annat mord och misshandel.

Göteborgs Antifascistiska Front
Göteborgs Antifascistiska Front är namnet som arrangören till den stora motdemonstrationen på Heden använder. Man skriver att man ”består av personer som på olika sätt är aktiva inom Göteborgs vänster” och använder sig av ett postgironummer som tillhör Syndikalistiskt Forum, som bland annat saluför propagandamaterial åt det våldsbejakande nätverket Antifascistisk aktion. För info om Afa, se nedan.

Autonomous Revolutionary Nordic Alliance (ARNA)
ARNA är ett nätverk bestående av vänsterautonoma grupper från flera nordiska länder som bildades inför G20-mötet i Hamburg i somras, och vars syfte är att mobilisera protester inför olika händelser. Man tar avstånd från parlamentarisk demokrati och reformism och förespråkar istället revolution för att uppnå ett klasslöst samhälle. Inför demonstrationen den 30 september har man uppmanat aktivister från olika länder att komma till Göteborg under parollerna ”Fight the Nazi March” och ”Smash fascism, fight capitalism!”, och nätverkets grupper arrangerar flera bussresor till Göteborg.

Antifascistisk aktion (Afa)
Afa är det för närvarande mest etablerade och långlivade nätverket inom den vänsterautonoma miljön. Man säger sig ha en frihetlig socialistisk grundsyn och ser sig som en del av en militant utomparlamentarisk vänsterrörelse. En vanlig strategi är att angripa nazister, och andra som man uppfattar som högerextremister, med våld. Flera av nätverkets medlemmar har dömts för våldsbrott. Utöver ovanstående grupperingar har även andra mer eller mindre militanta vänsterautonoma grupperingar med ungefär samma ideologiska inriktning meddelat att de kommer att försöka stoppa NMR:s demonstration.

Råd inför demonstrationen 30 september.
• Undvik att befinna dig längs demonstrationsvägen och närområdet (Avenyn, Heden, Gamla Ullevi och polishuset på lördagen.
• Följ medierapporteringen om händelseutvecklingen för att se om andra områden är drabbade.
• Skulle det inte vara möjligt att undvika områdena, exempelvis om ni har verksamhet där, bör ni skyndsamt upprätta en beredskapsplan för olika eventualiteter, såsom inlåsning (lock down), evakuering osv.

Gothia Protection Group har en för händelsen uppsatt ledningscentral i centrala Göteborg som följer utvecklingen fortlöpande. Uppdateringar kommer skickas ut vid behov.

Förutom de resurser som redan är utplacerade hos kunder, kommer GPG ha mobila team och ytterliga beredskap för att bistå kunder vid behov.

Tillbaka

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.