Nyheter


2017-03-21

Flera personer med bekräftade eller misstänkta terrorkopplingar föreläser runt om i Sverige. De utgör en central del i den radikala islamistmiljö som rekryterar unga människor. Läs del två i bloggserien om våldsbejakande extremism, av journalisten Magnus Sandelin.

 

Flera terrorsympatisörer föreläser i Sverige

Mannen är dömd för terroristbrott och anses av Säpo utgöra en säkerhetsrisk. Han är en av flera personer med bekräftade eller misstänkta terrorkopplingar som föreläser runt om i Sverige.


Den senaste tidens diskussion om de svenska så kallade IS-återvändarna har satt ljuset på en fråga som ur ett samhälleligt säkerhetsperspektiv är central, men som samhället saknar beredskap för. Det handlar om personer som varit hos Islamiska staten och liknande terrorgrupper och nu skulle kunna ha en förmåga och en avsikt att iscensätta terrorattentat i Sverige eller andra länder.


Tätt sammankopplad med frågan om ”återvändarna” är den om de befintliga radikala, islamistiska miljöerna i Sverige. Men inte heller här finns någon ”beredskap” eller ”plan” för hur samhället bör förhålla sig, trots att dessa miljöer aktivt bidrar till att radikalisera unga människor. En del av den här handfallenheten från samhällets sida har sannolikt att göra med okunskap kring hur de här radikala miljöerna ser ut och fungerar.


För närvarande är flera personer med bekräftade eller misstänkta terrorkopplingar engagerade i att predika och föreläsa för ungdomar. Ibland sker verksamheten till och med i kommunernas egna lokaler.


En av de här föreläsarna är Ali Berzengi, som 2005 dömdes till fem års fängelse för förberedelse till terroristbrott och utvisning från Sverige. Enligt såväl tingsrätt som hovrätt hade han tagit emot och lämnat pengar för att finansiera terrorism i Irak. Domstolarna konstaterade också att han tillhörde terrornätverket Ansar al-Islam, som i sin tur var kopplat till al-Qaida.


Berzengi har dock efter avtjänat fängelsestraff inte kunnat utvisas, på grund av situationen i Irak där han kommer ifrån. Istället sattes han en tid i förvar av regeringen och hade sedan anmälningsplikt hos polisen fem gånger i veckan fram till 2011.


För två år sedan ansökte Säpo hos tingsrätten om att Ali Berzengi på nytt skulle underkastas anmälningsplikt hos polisen, vilket beviljades av såväl tingsrätt som hovrätt. Domstolarna ansåg att det fanns en ”beaktansvärd risk” för att han skulle begå eller medverka till brott mot rikets säkerhet. Underlaget till beslutet är hemligstämplat, men i tingsrättens handlingar framgår att Berzengi 2015 var aktiv i Säpos kontraterroruppföljande verksamhet och hade kontakter med personer med misstänkta kopplingar till terrornätverk och organisationer.


Själv förnekade han i domstolen till att han skulle tillhöra eller vara aktiv inom våldsbejakande organisationer. Han sa sig inte ha någon aning om vilka personer med sådana kopplingar som Säpo syftade på. När jag intervjuade honom 2011 förnekade han också sådana kontakter: ”De säger det, men det stämmer inte. Jag har kontakt med dig också”, svarade Ali Berzengi. Han försvarade dock al-Qaida och Usama bin Ladin: ”Usama bin Ladins tankar är politiska tankar. Jag har inte sett något fel med det han säger. Han säger att USA ska lämna våra länder i fred, och att USA ligger bakom alla diktaturer som finns i våra länder. USA har blandat sig i allt och visat att man är emot islam. För mig var bin Ladin en bra muslim som försvarade de muslimska länderna,” sa han.


Av tingsrättens beslut från 2015 framgår att Ali Berzengi är aktiv som föreläsare. Han har hållit lektioner och lett fredagsbönen i moskéer. När jag träffade honom 2011 hade han precis föreläst i en moské i Rinkeby.


I februari i år dök det upp en ny organisation i Stockholms radikala islamistmiljö. Enligt den nya ”föreningens” facebooksida vill man ”stärka den muslimska gemenskapen genom att samlas och göra saker tillsammans i en islamisk atmosfär”. Man har idrottsaktiviteter och föreläsningar. Fredagkvällar anordnar man en studiecirkel om islam i en kommunägd lokal. Studiecirkeln leds enligt facebooksidan av ”Shaykh Abo Aisha”, som är det namn som Ali Berzengi använder. Det framgår också att han har en examen i sharialagstiftning från ett islamskt universitet och att han studerat flera år i Kurdistan.


Ännu så länge finns ”föreningen” inte registrerad hos kommunen, och på facebooksidan framgår inte vilka personer som ligger bakom. Men den privatperson som har bokat möteslokalen för studiecirkeln visar sig vara en 27-årig man som sedan flera år ingår i Stockholms våldsbejakande islamistiska miljö. Han har dock valt att inte svara på de frågor som jag har skickat till honom. Jag har heller inte lyckats få kontakt med Ali Berzengi för en kommentar.


Det är naturligtvis väldigt svårt att känna till vilka de här personerna är om man inte har särskilda förkunskaper. Innehållet i studiecirkeln, liksom i många andra föreläsningar som hålls av våldsbejakande predikanter, signalerar inte våldsbejakande extremism, och behöver inte heller innehålla det. Det här illustrerar ett problem när det gäller att identifiera rekrytering och spridande av propaganda från de radikala islamistmiljöerna. Till skillnad från exempelvis Vit maktmiljön så rör sig och verkar de mest extrema islamisterna ofta även i legitima sammanhang, i moskéer och föreningar. Men våldsbejakande islamistisk propaganda sker i Sverige sällan öppet, utan mer inofficiellt. Därför kan flera personer med jihadistiska åsikter resa runt och föreläsa på olika evenemang.


Utöver Ali Berzengi finns flera predikanter i Sverige där myndigheterna misstänker terrorkopplingar. I projektet Snowball granskar Skatteverket ekonomin hos personer som misstänks för terrorfinansiering, efter tips från Säpo. I materialet finns några aktiva imamer och predikanter:


• 35-årig imam som ofta framträder i olika moskéer och föreningar.
• 34-årig predikant som reser runt och föreläser. Är nära anhörig till en ”IS-återvändare”.
• 33-årig predikant som framträtt i olika moskéer.


Andra kända exempel är IS-medlemmen Michael Skråmo från Göteborg, som var aktiv föreläsare innan han reste till Syrien 2014. Och 2015 grep Säkerhetspolisen en imam i Örebro som misstänktes för rekrytering till Islamiska staten. Han släpptes dock senare och något åtal väcktes inte.

IS-medlemmen Michael Skråmo var aktiv som föreläsare i Göteborg innan han reste till Syrien 2014. Foto: Skärmdump från Facebook

IS-medlemmen Michael Skråmo var aktiv som föreläsare i Göteborg innan han reste till Syrien 2014.Foto: Skärmdump från Facebook

Det finns även tidigare exempel på predikanter/imamer i Sverige med kopplingar till terrorism. Det mest kända av dem är Fouad Shangole, en imam som verkade i Rinkeby i många år. Nu är han en av terrorgruppen al-Shabaabs främsta ledare i Somalia. Vi hade också Abdulkadir Mumin som var imam vid Bellevuemoskén i Göteborg, men senare även han anslöt till al-Shabaab. Och en mer öppen propagandist var Jirho Mehho, som var imam vid en mindre moské i Halmstad och där propagerade för jihad i Syrien innan han själv reste dit och 2013 dödades under en strid.


Det händer ibland att sådana här radikala miljöer i Sverige uppmärksammas av journalister, men den övergripande diskussionen om hur samhället bör förhålla sig till dem lyser med sin frånvaro, trots att sådana miljöer och personer är en starkt bidragande orsak till att ungdomar rekryteras till den jihadistiska ideologin.

Om författaren:

Magnus Sandelin är en prisbelönt journalist som har över femton års erfarenhet av att granska politiskt och religiöst extrema rörelser i Sverige. Han har jobbat med undersökande journalistik och ligger bakom avslöjanden om den jihadistiska miljön som publicerats i bland annat Uppdrag granskning, Aftonbladet och Gefle Dagblad. Magnus har även gett ut tre böcker på temat, och är en ofta anlitad föreläsare om frågor som rör extremism och radikalisering. Han har även ingått i expertrådet knutet till utredningen ”Ett effektivare arbete för att förebygga våldsbejakande extremism”, och har ett ”Certificate in Terrorism Studies” vid universitet i St Andrews, Skottland.

Magnus föreläser även åt Gothia Protection Group inom våldsbejakande extremism, terrorism och radikalisering. För mer information eller boka en föreläsning klicka på länken Länk >>


2017-03-09

Samarbeten mellan terrorister och kriminella allt vanligare

Detta är en bloggserie om våldsbejakande extremism av Magnus Sandelin för Gothia Protection Group #1

Några år innan Munir Awad från Halmstad försökte iscensätta ett massmord på tidningen Jyllands-Postens redaktion i Köpenhamn och sedan dömdes till tolv års fängelse för terrorism tillhörde han mc-gänget Bandidos supporterklubb X-team. Vid ett tillfälle var han misstänkt för att maskerad med rånarluva, tillsammans med två andra, ha trängt in i en lägenhet och misshandlat ägaren med olika tillhyggen. Lägenhetsinnehavaren lyckades ta sig ut i köket, öppna fönstret och skrika på hjälp. Inkräktarna gav sig då av, men fick med sig lägenhetsinnehavarens plånbok. Polisens hypotes var att det hela hade handlat om en så kallad bötning i Bandidos namn, det vill säga att trion hade krävt mannen på pengar för att han utnyttjat mc-klubbens namn. Det hela blev dock aldrig klarlagt. Sedan ett par vittnen ändrat sina berättelser släpptes X-teammedlemmarna ur häktet och friades så småningom från anklagelserna.

 

Kopplingarna mellan jihadistisk terrorism och organiserad kriminalitet är många och väldokumenterade.

Nu skriver den europeiska polisorganisationen Europol att den typen av kontakter dessutom har blivit vanligare. I en rapport som Europol släppte i slutet av förra året framgår att 816 personer i Europa var kända för både terroraktiviteter och annan allvarlig eller organiserad brottslighet. Till exempel var en del av IS-terroristerna i Paris i november 2015 troligen även aktiva i kriminella nätverk (Europol, 2016, Changes in Modus Operandi of Islamic State revisited).

Av ett 70-tal personer från Sverige som jag känner till som anslutit sig till jihadistiska grupper i Syrien är mer än var tredje dömd för brott innan, vilket är en kraftig överrepresentation om man ser till hela befolkningen. De flesta domarna handlar visserligen om småbrott, men det finns även flera exempel på grov kriminalitet. Och enligt en rapport från den norska säkerhetstjänsten PST har 68 procent av männen i den norska jihadistiska miljön varit misstänkta eller dömda för brott. I 46 procent av fallen gäller det våldsbrott (PST, 2016, Temarapport: Hvilken bakgrunn har personer som frekventerer ekstreme islamistiske miljøer i Norge før de blir radikalisert?).

Den norske forskaren Petter Nesser har dessutom under många år kartlagt medlemmarna i jihadistiska terrorceller i Europa och kommit fram till ett antal vanliga karaktärstyper. Vid sidan om bland annat ideologiskt motiverade ledartyper finns en vanlig kategori som Nesser kallar för ”The misfit”, som passar in på den här typen av personer med bakgrund i organiserad kriminalitet. De går in i den jihadistiska miljön mer på grund av personliga problem eller lojalitet till vissa medlemmar än av ideologisk övertygelse. ”The misfit” har ofta en våldsam läggning och blir ofta rekryterad till militant islamism i fängelset eller genom kriminella nätverk. En sådan här person är streetsmart, fysiskt stark och användbar för praktiska operationella uppgifter, som att skaffa vapen eller placera ut bomber (Petter Nesser, 2015, Islamist Terrorism in Europe, a history, Hurst & Company, sid. 12-18). ”The misfits” bakgrund i organiserad kriminalitet är alltså en stor fördel för terrorcellen.

 

Banden till den organiserade brottsligheten hjälper terroristerna med kontakter, vapen, pengar och transportmöjligheter, och kan alltså ha en avgörande betydelse för att terrorattentat ska äga rum.

Personerna i Europols material hade tidigare varit involverade i kriminalitet som knark- och vapenhandel, ekonomiska brott, stölder och flyktingsmuggling. De flesta av dem hade, likt svenske Munir Awad, ingått i den organiserade brottsligheten innan de blev misstänkta för brott kopplade till våldsbejakande islamism. Det tyder på att personer som finns i kriminella kretsar kan vara särskilt mottagliga för radikalisering. De har genom sin kriminella bakgrund redan brutit mot lagen och i många fall använt grovt våld, så steget till att acceptera våld i religionens namn är för dessa personer sannolikt betydligt kortare än för andra människor.

 

Europol konstaterar också att kontakterna mellan den jihadistiska miljön och den kriminella miljön brukar ske endast för vissa specifika syften. Det ligger i båda miljöernas intresse att undvika onödig uppmärksamhet från rättsväsende och säkerhetstjänster.

Förutom Munir Awad finns åtskilliga exempel från Sverige på personer inom den jihadistiska miljön med kopplingar till grov kriminalitet. Här är några:

  • Mounir Dahri, kumpan till Munir Awad i Köpenhamn och dömd till tolv års fängelse för terroristbrott. Tidigare dömd för bland annat misshandel och narkotikabrott.
  • Oussama Kassir, dömd till livstids fängelse i USA för terrorism, hade dessförinnan flera domar på sig i Sverige för bland annat vapenbrott och narkotikabrott.
  • Mirsad Bektasevic, dömd för terrorbrott i Bosnien, har efter avtjänat straff dömts till nytt fängelsestraff i Sverige för bland annat grovt vapenbrott och narkotikabrott. Polisen hade vid en husrannsakan funnit en skarpladdad pistol med ammunition som tillhörde honom. Han åkte senare till Syrien där han enligt egen uppgift ska ha anslutit till en jihadistgrupp. Tillbaka i Sverige har han enligt polisen ingått i en stöldliga, åtal väntar.
  • En 29-årig man som 2011 var åtalad för mordplaner på Lars Vilks men senare friades, har en gedigen kriminell gängbakgrund. Han har tidigare bland annat avtjänat ett fängelsestraff för rån och försök till grovt rån, ett brott som bestod i att han högg en kniv i buken på sitt offer och orsakade livshotande skador. Mannen anslöt under 2014 till Islamiska staten i Syrien där han sannolikt fortfarande befinner sig.

Även om samarbetena dem emellan brukar vara av en strikt pragmatisk karaktär så existerar de jihadistiska nätverken och den organiserade brottsligheten ofta sida vid sida. De har olika mål men gror i samma områden och under samma typ av förutsättningar. Det är socioekonomiskt utsatta platser där det svenska samhället har en svag närvaro. Rekryterare från den radikalislamistiska miljön riktar ofta in sig på ungdomar som är ”på glid”, kriminella och utan annan fast punkt i tillvaron än det kriminella gänget. Ett argument från rekryterarna kan vara att den som anses ha syndat mycket i livet kan gottgöra och bli förlåten genom att uppfylla de religiösa plikterna, exempelvis resa till en konflikthärd för att ”göra jihad”. En ”jihadistisk” eller ”religiös” övertygelse kan komma hastigt och personen upphör då ofta med sitt kriminella beteende, vilket ofta mottas positivt av omgivningen. Men här finns det alltså tvärtom skäl att vara uppmärksam på den fortsatta händelseutvecklingen.

 

Om författaren:

Magnus Sandelin

Magnus Sandelin är en prisbelönt journalist som har över femton års erfarenhet av att granska politiskt och religiöst extrema rörelser i Sverige. Han har jobbat med undersökande journalistik och ligger bakom avslöjanden om den jihadistiska miljön som publicerats i bland annat Uppdrag granskning, Aftonbladet och Gefle Dagblad. Magnus har även gett ut tre böcker på temat, och är en ofta anlitad föreläsare om frågor som rör extremism och radikalisering. Han har även ingått i expertrådet knutet till utredningen ”Ett effektivare arbete för att förebygga våldsbejakande extremism”, och har ett ”Certificate in Terrorism Studies” vid universitet i St Andrews, Skottland.

Magnus föreläser även åt Gothia Protection Group inom våldsbejakande extremism, terrorism och radikalisering. För mer information eller boka en föreläsning klicka på länken Länk >>


2017-01-30

Som ett led i Gothia Protection Groups sociala ansvarstagande bistod vi med bevakning och säkerhetssupport runt Fadimegalan Göteborg 2017. En galakväll i Göteborgs konserthus med föreläsare, artister och musiker som arrangerades av Riksorganisationen GAPF (Glöm Aldrig Pela och Fadime) för att uppmärksamma hedersförtryck.

Fadime Sahindal dog 2002 för att hon vågat kräva att få leva som andra unga kvinnor i Sverige. Pela Atroshi dog i Irak 1999 av samma skäl.

I filmen nedan presenteras Fadime Sahindals tal som hölls i riksdagen två månader innan hon mördades av sin pappa

Om ni också vill stötta GAPF eller få reda på mer om deras verksamhet, vänligen besök deras hemsida på www.gapf.se

Gothia Protection Groups stöd uppmärksammades av GAPFs grundare, Sara Mohammad, i detta inlägg - Länk >> 

 


2017-01-25

GPG hälsar ESNY välkomna till Göteborg och önskar dem stort lycka till

http://www.esny.se/


2016-12-30

För drygt ett år sedan höjde Säpo hotnivån gällande terrorism för Sverige. I samband med detta tog vi på GPG fram en vägledning för personal arbetande i publika miljöer. Vi vill nu dela med oss av denna vägledning mot bakgrund av den utveckling vi tyvärr ser omkring oss i Europa. Nya underrättelser säger dessutom att flera angrepp är planerade mot publika platser på Nyårsafton runt om i Europa. Det handlar om att Daesh (IS) uppmanat sina anhängare till så kallade "Lone wolf attacks" (ensamattacker). Vägledningen finns att ladda ner genom länken nedan:

/content/files/documents/vagledning_for_personal_arbetande_i_publika_miljoer_vid_terrorhot_20151216.pdf


2016-10-24

Gothia Protection Group finns på Skydd 2016, tveka inte att höra av dig om ni vill träffa oss!

http://skydd.net/


2016-10-20

Today the world is enriched with a new car brand. GPG Welcomes and congratulates Lynk & Co to their new car 01, born in Gothenburg October 20th, 2016

 

http://www.lynkco.com/

https://www.facebook.com/Lynkco-United2016-10-01

Bedrägerier med felaktiga adressändringar kan förhindras med en ny fiffig tjänst från Skatteverket. Den som anmält sig till tjänsten kan bara ändra adress genom inloggning med e-legitimation. Detta minskar avsevärt risken för bedrägerier. Se till att skydda din adress du också.

 

http://www.skatteverket.se/omoss/nyheter/2016/nyheter/skyddadinadressmotfalskadressandring


2016-09-10

Det visar en genomgång som Dagens industri har gjort av de tolv svenska säkerhetsbolag som är auktoriserade av länsstyrelsen för att arbeta med personskydd.
”Det var ett bra år där vi växte på alla områden”, säger Stellan Kjellberg, vd för Gothia Protection som fick se sitt bolag öka omsättningen med 32 procent.

 

http://www.di.se/nyheter/kanonar-for-sakerhetsbolagen/


2016-08-15

Drygt 3 procent av bilarna har körförbud, var tredje bil ägs inte av föraren och 76 procent saknar F-skattebevis. Det visar en färsk studie genomförd av Gothia Protection Group.

http://www.taxiforbundet.se/nyheter/2016/05/ny-rapport-visar-fyra-av-tio-uberpop-foerare-slinker-igenom-ubers-kontroller.aspx


2016-06-28

Under fotbolls-EM i Frankrike hade våra livvakter med sig särskild sjukvårdsberedskap.  


Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.