Nyheter2019-02-28

Eventet är världens största demokratiska mötesplats för samhällsfrågor. Kostnadsfri och öppen för alla!

Som en del i det totala säkerhetsarrangemanget är Gothia Protection Group på plats. Nyss hemkomna från ett annat stort åtagande under World Economic Forum i Davos pågår planering och förberedelser för en trygg och säker Almedalsvecka. Eftersom kunder har olika behov skräddarsyr vi säkerhetslösningar för att passa det specifika uppdraget. Stort som smått.

I den lösningen kan det vara en kombination av synliga uniformerade ordningsvakter vid entréer, personskyddsoperatörer som diskret smälter in i miljön och säkerhetsoperatörer som rör sig i närområdet för att identifiera eventuella avvikelser som kan ha betydelse för ditt evenemang, möte eller mingel. Har du din tillfälliga bostad utanför ringmuren kanske behovet också är en säkerhetschaufför. Oavsett börjar vi alltid med underrättelseinhämtning för att få en klar lägesbild över möjliga risker och nätverksskapande med Polismyndighet, sjukhus och andra nödvändiga intressenter för att tillgodose en hög säkerhet för kunden.

Arrangörerna för Almedalsveckan skriver: ”Lika självklart som att bestämma vilka som ska vara med i debatten är att planera och genomföra ett tryggt och säkert arrangemang.

Som arrangör är du ansvarig för det som händer under ditt evenemang.

Redan när ni hälsar välkomna till evenemanget är det viktigt att besökarna känner en trygghet och att ni informerar om bland annat var nödutgångar, brandsläckare och närmaste första hjälpen-utrustning (förbandsväska, hjärtstartare) finns. Gör du detta så har du kommit långt med att förebygga och skapa en beredskap hos dina besökare.”

Gothia Protection Group har levererat risk- och säkerhetsrådgivning sedan 1997 och har varit en naturlig partner under högprofilerade event under flera av dessa år.

Är du intresserad av att veta mer om hur Gothia Protection Group kan bistå er i säkerhetsarbetet är du varmt välkommen att kontakta oss på – ops@gothiaprotection.com


2019-02-20

Bolagsstämman är som vi vet aktiebolagets högsta beslutande organ och i denna kontext är det av stor betydelse att planerad agenda följs och att oförutsedda händelser och incidenter undviks. Beroende på i vilken bransch bolaget verkar inom och vilken effekt beslut har på enskilda individer bör risk- och säkerhetsfrågorna ligga högt i prioriteringen när bolagsstämman planeras och genomförs. Ordning och struktur skapar dessutom ofta ett önskat signalvärde gentemot ägarna. 

Gothia Protection Group har levererat risk- och säkerhetsrådgivning sedan 1997 och har för många blivit en naturlig partner i samband med bolagsstämmor. Den erfarenhet och förmåga som byggts upp har resulterat i att kunden idag kan få en skräddarsydd lösning helt anpassat efter behovet inför, under, och efter bolagsstämman. 

De förberedande åtgärderna inleds med ett möte mellan ansvarig för bolagsstämman, stämmans registrator, eventuell säkerhetsansvarig och Gothia Protection Group där de allmänna förutsättningarna delges. 

Därefter vidtar Gothia Protection Group underrättelseinhämtning för att identifiera potentiella risker och störningsmoment. Exempelvis kontrolleras avvikande anmälda deltagare, eventuell aktivitet på Internet som kan påverka stämman negativt i form av demonstrationer, andra missnöjesyttringar eller förekomst av hot om våldsaktivitet mot enskilda i bolagsledningen. Sedermera skapas handlingsplaner och beredskap för att hantera exempelvis: ordningsstörningar i och utanför lokalen, inpasseringskontroll, sjukdomsfall, olyckor, utrymning, förflyttningar och transporter, personskydd osv. 

Vill du veta mer om hur Gothia Protection Group kan bistå med säkerhetshöjande åtgärder för er bolagsstämma är du välkommen att höra av dig.


2018-09-19

22–25 januari 2019 genomför World Economic Forum sitt årliga möte i Davos. Tempest och Gothia Protection Group arbetar nu med planeringen inför toppmötet för att se till att våra klienter får en säker upplevelse på plats.

Om ni eller er organisation ska delta, tveka inte att kontakta oss för personlig rådgivning och beställning av våra tjänster i samband med er resa.

Tempest och Gothia Protection Group har lång erfarenhet av att göra vistelsen i Davos till en säker och trevlig upplevelse för våra klienter.  Vi vet vad som krävs och har ett stort kontaktnät på plats som underlättar i alla avseenden.

Eftersom toppmötet drar till sig stor uppmärksamhet är en tidig planering viktig för att kunna skräddarsy en bra vistelse. Vi svarar gärna på frågor och vi lägger löpande ut tips och råd på vår hemsida.

Individuell Planering

Lägg fokus på eventet och låt vår projektgrupp hjälpa er med det praktiska säkerhetsarbetet. Vi bistår med planering för transporter, boende och aktiviteter under vistelsen för att säkerställa en säker och välkoordinerad vistelse.

Personskydd

Kommer ni behöva livvaktsskydd till gäster, skyddsspaning på boenden eller överfallslarm att bära med er löser vi detta. Boka larmen och de finns på plats när ni kommer.

Personsäkerhetstransporter

Gäster som kommer in med privat- eller reguljärflyg möts på flygplatsen och tas till sina möten och tillbaka. Även eskorttjänster i samband med framträdanden.

Tekniskt skydd

Alla samtal är inte till för offentligheten. Vem använde lokalen innan dig? Vi har kompetens på plats att genomföra sökning efter bl.a. avlyssningsutrustning.

Sjukvård

I det fall du vill ha sjukvårdspersonal nära dig tillhandahåller vi professionell support under hela vistelsen.

Kontakt

Stellan Kjellberg, Projektansvarig

Mobil: +46 70 925 46 90

Mail: stellan@gothiaprotection.se

https://www.weforum.org/events/world-economic-forum-annual-meeting 


2018-02-03

Det är med stolthet vi kan berätta att sedan den 2 februari 2018 ingår GPG-koncernen i Tempest Security.

Detta betyder att förutom de tjänster GPG sedan tidigare levererat nu även kan erbjuda en rad andra högkvalitativa tjänster och produkter genom Tempest Security.

Via länken nedan finner ni vår pressrelease med mer information.

 

Tempest Security förvärvar säkerhetskoncernen GPG Holding AB


2017-10-12

Utbildningar ska lära ungdomar att resa säkrare


Ekonomi Ungdomar har både resemönster och vanor som kan göra dem extra utsatta för risker under utlandsresor. Det menar Niklas Bogestål som tillsammans med experter tagit fram säkerhetsutbildningar för att bättre rusta ungdomar inför resan.

Mer via GP

http://www.gp.se/nyheter/ekonomi/utbildningar-ska-l%C3%A4ra-ungdomar-att-resa-s%C3%A4krare-1.4724256

eller

www.good2go.travel


2017-09-28

Nazistdemonstration och motdemonstration den 30 september

Nu på lördag den 30 september kommer nazistiska Nordiska motståndsrörelsen (NMR) att demonstrera i Göteborg. I samband med det arrangeras en mängd evenemang i protest mot nazisterna. De allra flesta av evenemangen kommer att vara fredliga, men några hundra militanta vänsterextremister förväntas samtidigt handgripligen förhindra nazisternas demonstration. Det innebär flera risker ur säkerhetssynpunkt för människor och företag som befinner sig i området.
Här följer en genomgång av ett par tänkbara scenarier, samt några av de organisationer och grupper som förväntas närvara.

Demonstrationerna
NMR har fått tillstånd att demonstrera med start på Skånegatan/Sten Sturegatan (vid Scandinavium) klockan 12. Avfärd ska ske senast klockan 13, och de får gå via Sten Sturegatan och Parkgatan till Gamla Ullevis västra sida. Demonstrationen ska vara avslutad senast klockan 16. En timme senare, klockan 17, startar en fotbollsmatch mellan Gais och Brommapojkarna på Gamla Ullevi.

Tidigare hade polisen gett tillstånd till en längre demonstrationsväg, men efter överklaganden beslutade Förvaltningsrätten att korta den. NMR har överklagat det beslutet, och organisationens talesperson har i medier uppgett att man kan komma att trotsa Förvaltningsrättens beslut.

På Heden har det utlysts en stillastående motdemonstration mellan klockan 11 och 13. Arrangör är en gruppering som kallar sig Göteborgs Antifascistiska Front. Mobiliseringen inför motdemonstrationen har varit kraftig och tusentals människor har på Facebook anmält att de ska närvara. Arrangören skriver att manifestationen på Heden kommer att ske ”under ordnade former”, men har på sociala medier spridit en karta över nazisternas demonstrationsväg, och upprättat ett telefonnummer till en ”solidaritetsjour” dit man kan ringa om man har en kamrat som blir gripen av polisen.

De allra flesta motdemonstranter kommer att vara fredliga, men antalet våldsamma vänsteraktivister uppskattas uppgå till några hundra. Av tidigare erfarenhet kan man dra slutsatsen att de kommer att beblanda sig med majoriteten av fredliga demonstranter. Militanta, vänsterautonoma nätverk arrangerar bussresor till demonstrationen från bland annat Köpenhamn, Oslo och Helsingfors men även flera svenska städer.
Även NMR mobiliserar stort för att samla så många aktivister som möjligt till sin demonstration, och räknar med att samla över tusen personer. Även här förväntas utländska aktivister delta.

Modus Operandi
Taktiken som NMR meddelat genom sina olika kanaler är att inte använda våld om man inte angrips direkt av motdemonstranter, och man uppmanar sina demonstranter att undvika ”onödigt provokativt beteende”. Man räknar ändå med att det skulle kunna uppstå konfrontationer med motdemonstranter, och då är det enligt NMR i första hand organisationens egna vakter som ska agera, men upplyser också om att alla har rätt till ”nödvärn”.
Våldsamma vänsteraktivister har vid liknande tillfällen tidigare burit med sig så kallade gatustridsvapen, som knogjärn, slagträn och knivar. Ofta gömmer de även tillhyggen och uppbrutna gatstenar på strategiska platser i förväg. De brukar också använda det som finns till hands för att angripa poliser och meningsmotståndare, som möbler från uteserveringar, cyklar, bänkar, vägskyltar etc. Även pyroteknik brukar användas regelbundet för att störa den här typen av demonstrationer.

Troliga scenarier
Av tidigare erfarenheter av den här typen av demonstrationer, i kombination med den stora mobilisering som nu sker på sociala medier, finns i princip två tänkbara huvudscenarier. En bedömning av vilken av dem som är mest trolig görs inte här. Dock kan man dra slutsatsen att det är osannolikt att våld helt skulle kunna undvikas.
Ett scenario är att ett mindre antal våldsamma motdemonstranter kommer att försöka göra inbrytningar i polisens avspärrningar för att försöka konfrontera nazisterna fysiskt. Föremål kommer att kastas mot demonstrationståget och poliserna. Polisen kommer dock att ha relativ kontroll över situationen och gripa ett antal aktivister på båda sidor. Det finns viss risk för skadegörelse på omkringliggande fastigheter och egendom.

Ett annat, värre scenario är att antalet våldsamma motdemonstranter kommer att vara fler än vad polisen lyckas hantera och att det blir upploppsliknande situationer längs med och i närheten av färdvägen, med en mer omfattande skadegörelse. Förbipasserande människor och fredliga motdemonstranter kan då riskera att råka illa ut.

Polisen har förberett burar med plats för att omhänderta 350 personer vid ett mer våldsamt scenario.

Här följer en genomgång av några av de mer tongivande grupper och nätverk som väntas närvara.

Nordiska motståndsrörelsen (NMR)
Nordiska motståndsrörelsen är en nazistisk organisation som genom en revolution vill störta demokratin och istället införa ett nationalsocialistiskt styre. Inför den aktuella demonstrationen har man specifikt pekat ut politiker och journalister som fiender. Antisemitismen är en central komponent i organisationens världsbild. Många av organisationens aktivister är dömda för våldsbrott, bland annat mord och misshandel.

Göteborgs Antifascistiska Front
Göteborgs Antifascistiska Front är namnet som arrangören till den stora motdemonstrationen på Heden använder. Man skriver att man ”består av personer som på olika sätt är aktiva inom Göteborgs vänster” och använder sig av ett postgironummer som tillhör Syndikalistiskt Forum, som bland annat saluför propagandamaterial åt det våldsbejakande nätverket Antifascistisk aktion. För info om Afa, se nedan.

Autonomous Revolutionary Nordic Alliance (ARNA)
ARNA är ett nätverk bestående av vänsterautonoma grupper från flera nordiska länder som bildades inför G20-mötet i Hamburg i somras, och vars syfte är att mobilisera protester inför olika händelser. Man tar avstånd från parlamentarisk demokrati och reformism och förespråkar istället revolution för att uppnå ett klasslöst samhälle. Inför demonstrationen den 30 september har man uppmanat aktivister från olika länder att komma till Göteborg under parollerna ”Fight the Nazi March” och ”Smash fascism, fight capitalism!”, och nätverkets grupper arrangerar flera bussresor till Göteborg.

Antifascistisk aktion (Afa)
Afa är det för närvarande mest etablerade och långlivade nätverket inom den vänsterautonoma miljön. Man säger sig ha en frihetlig socialistisk grundsyn och ser sig som en del av en militant utomparlamentarisk vänsterrörelse. En vanlig strategi är att angripa nazister, och andra som man uppfattar som högerextremister, med våld. Flera av nätverkets medlemmar har dömts för våldsbrott. Utöver ovanstående grupperingar har även andra mer eller mindre militanta vänsterautonoma grupperingar med ungefär samma ideologiska inriktning meddelat att de kommer att försöka stoppa NMR:s demonstration.

Råd inför demonstrationen 30 september.
• Undvik att befinna dig längs demonstrationsvägen och närområdet (Avenyn, Heden, Gamla Ullevi och polishuset på lördagen.
• Följ medierapporteringen om händelseutvecklingen för att se om andra områden är drabbade.
• Skulle det inte vara möjligt att undvika områdena, exempelvis om ni har verksamhet där, bör ni skyndsamt upprätta en beredskapsplan för olika eventualiteter, såsom inlåsning (lock down), evakuering osv.

Gothia Protection Group har en för händelsen uppsatt ledningscentral i centrala Göteborg som följer utvecklingen fortlöpande. Uppdateringar kommer skickas ut vid behov.

Förutom de resurser som redan är utplacerade hos kunder, kommer GPG ha mobila team och ytterliga beredskap för att bistå kunder vid behov.


2017-04-24

Uber i Finland utreds för brott vilkett kan bli ett internationellt prejudikat i och med att den Finska polisen utreder ifall Uber är medhjälpare till de enskilda förarnas brott (olaglig taxitrafik).

 

Länk till Svenska YLE se även repotaget Vem är rädd för Uber?


2017-04-12

Bloggserien om Våldsbejakande Extremism

Med anledning av terrordådet i Stockholm samlar vi här länkarna till de artiklar som journalisten Magnus Sandelin skrivit om islamistisk terrorism för Gothia Protection Group. Artiklarna tar upp frågan om ensamagerande terrorister, sambandet mellan kriminella och terrorister samt terrorföreläsare som är aktiva i Sverige:

Ensamma Terrorister #3

http://www.gothiaprotection.se/nyheter/ensamma-terrorister/

Terrorföreläsare i Sverige #2

http://www.gothiaprotection.se/nyheter/terrorforelasare-i-sverige/

Terrorister och Kriminella #1

http://www.gothiaprotection.se/nyheter/terrorister-och-kriminella/

Rapport - Trendanalys över Jihadistisk Terrorrism i Europa 2017-2018 

http://www.gothiaprotection.se/nyheter/jihadistisk-terrorism-i-europa-2017-2018/

Hot Terrorism - Vägledning För Personal Arbetande i Publika Miljöer

http://www.gothiaprotection.se/nyheter/terrorhot/


2017-04-07

Höjd beredskap och Vägledning.

Med anledning av angreppet mot våra medmänniskor tidigare idag på Drottninggatan har vi tillsvidare höjt vår beredskap ytterligare. Under eftermiddagen har vi bistått våra kunder med evakuering av nödställda och inlett debriefingarbeten samt avlastningssamtal. Då vi tidigare tagit fram en vägledning vid terrorhot för personal arbetande i publika miljöer vill nu dela med oss av denna vägledning igen. 

Vägledningen finns att ladda ner genom länken nedan:

vagledning_for_personal_arbetande_i_publika_miljoer_vid_terrorhot_20151216.pdf


2017-03-24

Terrorister som agerar på egen hand lyckas i större utsträckning nå fram till att genomföra sina terrorplaner jämfört med dem som styrs av en terrorgrupp, visar forskning. Europa kommer det närmaste året att få uppleva fler attentat liknande det i London, skriver journalisten Magnus Sandelin i bloggserien om våldsbejakande extremism.

Fler ”ensamma” terrorister kommer snart slå till i Europa

Den ensamagerande terroristen är en mardröm för säkerhetstjänsterna. Hen kan slå till nästan när och var som helst utan någon större risk för upptäckt. Efter IS militära motgångar i Syrien och Irak har kallet om fler attacker spridit sig som en löpeld bland sympatisörer i väst.

Khalid Masood, 52, mördade tre oskyldiga människor när han i onsdags eftermiddag med en bil rammade fotgängare på Westminister Bridge i London, och sedan högg ihjäl en polis med kniv. Av allt att döma agerade han själv och var inspirerad av en jihadistisk ideologi, det har varit polisens utgångspunkt. Senare gripanden indikerar dock att han möjligen kan ha ingått i någon form av sammanhang med flera personer. 

Terrororganisationen Islamiska staten har tagit på sig dådet i London, vilket de brukar göra om det ligger i linje med deras uppsatta mål, oavsett om de varit direkt inblandade eller endast bidragit med inspiration.

”Om du kan döda en icke-troende amerikan eller europé – särskilt de illvilliga och smutsiga fransmännen – eller australiensare eller kanadensare, eller någon annan otrogen som för krig, däri inkluderade medborgare från de länder som ingår i koalitionen mot Islamiska Staten, då ska du förlita dig på Allah, och döda den otrogne på bästa sätt. Sök inte någons råd och sök inte någons godkännande. Döda den otrogne vare sig han är civil eller militär eftersom de följer samma styre.”

Så lät uppmaningen från IS talesperson Muhammad al-Adnani i september 2014, och den har upprepats sedan dess. Även al-Qaida har kommit med liknande uppmaningar till sina sympatisörer. I terrororganisationernas propaganda finns förslag och instruktioner på tillvägagångssätt för de sympatisörer som känner sig manade. Knivar, motorfordon och enkla hemmagjorda bomber, till exempel.

Vi har redan sett det hända flera gånger de senaste åren. Sedan 2014 har den här typen av attacker av ensamagerande inspirerade av en jihadistisk ideologi ökat. Köpenhamn, Nice och Berlin är bara några av de europeiska städer som har drabbats, och nu även London alltså. Förra året hade vi även ett fall i Sverige där en ung man på egen hand planerade ett terrordåd. En 20-årig IS-sympatisör från Stockholm dömdes i juni till fem års fängelse för förberedelse till terrorbrott efter att ha försökt tillverka en bomb som skulle detoneras någonstans i Sverige.

I det fallet kunde planerna avslöjas tack vare att mannens föräldrar slog larm till Säkerhetspolisen. Men annars är den här typen av planer mycket svåra för säkerhetstjänsterna att få reda på, eftersom gärningsmännen oftast rör sig under radarn. De har få eller inga kontakter med andra personer och kan vara okända av säkerhetstjänsterna sedan tidigare. Chansen till upptäckt ligger i att de här personerna på ett eller annat sätt avslöjar sina planer för någon. Säpo gör i sin årsrapport, som kom förra veckan, bedömningen att det troligaste scenariot vid ett terrorattentat i Sverige det närmaste året är en eller två ensamagerande personer som bestämmer sig för att slå till.

Historien visar att det i huvudsak är tre ideologiska miljöer som den här typen av terrorister hämtar näring ur. Det är den jihadistiska miljön, det är vit maktmiljön och det är den så kallade counterjihadmiljön. Det är ur den senare som den norske massmördaren Anders Behring Breivik är sprungen. 21-årige Anders Lundin Pettersson, som i oktober 2015 gick in på en skola i Trollhättan och högg ner och mördade tre personer innan han sköts till döds av polis, hade visat sympatier för vit maktideologi. Även Timothy McVeigh, som 1995 sprängde en federal byggnad i Oklahoma City, USA, och dödade 168 människor var inspirerad av sådana tankar.

Det finns ett hot från alla dessa miljöer, men det mest akuta kommer för närvarande från den jihadistiska miljön som är hårt trängd av såväl militär som polis och säkerhetstjänster, och där ledande grupper och personer aktivt uppmanar till den här typen av attentat.

Fenomenet med ensamagerande terrorister är inte ny. Men internet och sociala medier har gjort förutsättningarna för dem betydligt mer gynnsamma. Ideologi, inspiration och support har blivit oerhört mycket mer lättillgängligt för potentiella ensamma gärningsmän än det var tidigare.

På nätet sprids budskap om ”individuellt jihad” från ideologer och strateger som Anwar al-Awlaki och Abu Musab al-Suri. Al-Suris tankar från början av 90-talet om ett ”globalt jihad” som utförs av enskilda individer och små autonoma celler har idag blivit en brutal verklighet för drabbade länder i Europa och andra ställen. Han uttryckte tidigt att al-Qaida inte är någon grupp, utan mer en uppmaning och metod, där de olika delarna är länkade till varandra främst genom ideologi och solidaritet. Det är den gamla idén om ett ledarlöst motstånd, men här i jihadistisk tappning. Och för de terrorbekämpande myndigheterna är den upptrappade utvecklingen de senaste åren och de ökade sympatierna i Europa för den jihadistiska ideologin en mardröm.

Det finns dock olika nivåer av ”ensamagerande”, vilket kan påverka hur framgångsrika attentaten blir. Den brittiske forskaren Raffaello Pantucci har delat in gärningsmännen för ett antal jihadistiskt motiverade attentat eller attentatsförsök i olika kategorier, beroende på graden av självständighet. I materialet finns personer som agerat helt på egen hand, från planering till utförande, men gör det under förevändning av en jihadistisk ideologi (Pantucci kallar den här kategorin för The Loner). Där finns också personer som till en början ser ut att ha agerat helt ensamma men visar sig ha haft någon form av kontakt, kanske via nätet, med medlemmar i en terrororganisation (Lone Wolf). Nästa steg i Pantuccis studie är de som varit helt styrda av en terrorgrupp, men i utförandet fungerat som en enmanscell (Lone Attackers). Pantucci tar också upp en fjärde grupp, Lone Wolf Pack, som liknar Lone Wolf men istället består av en grupp av individer som radikaliserats men saknar formella kontakter med en terrorgrupp.

Direktkontakt med medlemmar i ett terrornätverk ökar naturligtvis risken för upptäckt. En av Pantuccis slutsatser är att de gärningsmän som saknade djupare kontakter med terrorgrupper (Loner, Lone Wolf och Lone Wolf Pack) var mest framgångsrika med att nå fram till ett genomförande av attentaten, även om själva genomförandet sedan misslyckades (Raffaello Pantucci, 2011, A Typologi of Lone Wolves: Preliminary Analysis of Lone Islamist Terrorists, ICSR).

Vi kommer tyvärr att få uppleva fler attentat från ensamagerande jihadister i Europa de närmaste åren, både sådana som lyckas i olika grad och sådana som misslyckas. Samtidigt som de här logistiskt förhållandevis enkla attentaten fortgår så kommer hotet om nya storskaliga attacker som planerats av IS eller al-Qaida att bestå.

 

Om författaren:

 

Magnus Sandelin är en prisbelönt journalist som har över femton års erfarenhet av att granska politiskt och religiöst extrema rörelser i Sverige. Han har jobbat med undersökande journalistik och ligger bakom avslöjanden om den jihadistiska miljön som publicerats i bland annat Uppdrag granskning, Aftonbladet och Gefle Dagblad. Magnus har även gett ut tre böcker på temat, och är en ofta anlitad föreläsare om frågor som rör extremism och radikalisering. Han har även ingått i expertrådet knutet till utredningen ”Ett effektivare arbete för att förebygga våldsbejakande extremism”, och har ett ”Certificate in Terrorism Studies” vid universitet i St Andrews, Skottland.


2017-03-22

En trendanalys av jihadistisk terrorism i Europa 2017-2018

På grund av framför allt konflikten i Syrien och Irak har jihadiströrelsen i Europa växt de senaste åren. Som en konsekvens av detta har terroristhotet mot flera olika europeiska länder också ökat kraftigt. Åren 2015 och 2016 drabbades Europa av 14 terroristattentat och det fanns 29 väldokumenterade attentatsplaner som hade sitt ursprung i den jihadistiska ideologin.

Hos de europeiska säkerhets- och underrättelsetjänsterna framkallar dessa utländska krigare stor oro eftersom vissa av de krigare som återvänder till sina hemländer i Europa kan ha förvärvat förmågan och viljan att begå terroristattacker på europeisk mark.

 

Här kan ni läsa och ladda ner vår rapport PDF-Länk >>

 

Trendanalys av jihadistisk terrorism i Europa 2017-2018

 

 

Om författaren:

 

Magnus Sandelin är en prisbelönt journalist som har över femton års erfarenhet av att granska politiskt och religiöst extrema rörelser i Sverige. Han har jobbat med undersökande journalistik och ligger bakom avslöjanden om den jihadistiska miljön som publicerats i bland annat Uppdrag granskning, Aftonbladet och Gefle Dagblad. Magnus har även gett ut tre böcker på temat, och är en ofta anlitad föreläsare om frågor som rör extremism och radikalisering. Han har även ingått i expertrådet knutet till utredningen ”Ett effektivare arbete för att förebygga våldsbejakande extremism”, och har ett ”Certificate in Terrorism Studies” vid universitet i St Andrews, Skottland.


Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.