Vårens bolagsstämmor närmar sig med stormsteg!

2019-02-20

Bolagsstämman är som vi vet aktiebolagets högsta beslutande organ och i denna kontext är det av stor betydelse att planerad agenda följs och att oförutsedda händelser och incidenter undviks. Beroende på i vilken bransch bolaget verkar inom och vilken effekt beslut har på enskilda individer bör risk- och säkerhetsfrågorna ligga högt i prioriteringen när bolagsstämman planeras och genomförs. Ordning och struktur skapar dessutom ofta ett önskat signalvärde gentemot ägarna. 

Gothia Protection Group har levererat risk- och säkerhetsrådgivning sedan 1997 och har för många blivit en naturlig partner i samband med bolagsstämmor. Den erfarenhet och förmåga som byggts upp har resulterat i att kunden idag kan få en skräddarsydd lösning helt anpassat efter behovet inför, under, och efter bolagsstämman. 

De förberedande åtgärderna inleds med ett möte mellan ansvarig för bolagsstämman, stämmans registrator, eventuell säkerhetsansvarig och Gothia Protection Group där de allmänna förutsättningarna delges. 

Därefter vidtar Gothia Protection Group underrättelseinhämtning för att identifiera potentiella risker och störningsmoment. Exempelvis kontrolleras avvikande anmälda deltagare, eventuell aktivitet på Internet som kan påverka stämman negativt i form av demonstrationer, andra missnöjesyttringar eller förekomst av hot om våldsaktivitet mot enskilda i bolagsledningen. Sedermera skapas handlingsplaner och beredskap för att hantera exempelvis: ordningsstörningar i och utanför lokalen, inpasseringskontroll, sjukdomsfall, olyckor, utrymning, förflyttningar och transporter, personskydd osv. 

Vill du veta mer om hur Gothia Protection Group kan bistå med säkerhetshöjande åtgärder för er bolagsstämma är du välkommen att höra av dig.

Tillbaka

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.