Terrorföreläsare i Sverige

2017-03-21

Flera personer med bekräftade eller misstänkta terrorkopplingar föreläser runt om i Sverige. De utgör en central del i den radikala islamistmiljö som rekryterar unga människor. Läs del två i bloggserien om våldsbejakande extremism, av journalisten Magnus Sandelin.

 

Flera terrorsympatisörer föreläser i Sverige

Mannen är dömd för terroristbrott och anses av Säpo utgöra en säkerhetsrisk. Han är en av flera personer med bekräftade eller misstänkta terrorkopplingar som föreläser runt om i Sverige.


Den senaste tidens diskussion om de svenska så kallade IS-återvändarna har satt ljuset på en fråga som ur ett samhälleligt säkerhetsperspektiv är central, men som samhället saknar beredskap för. Det handlar om personer som varit hos Islamiska staten och liknande terrorgrupper och nu skulle kunna ha en förmåga och en avsikt att iscensätta terrorattentat i Sverige eller andra länder.


Tätt sammankopplad med frågan om ”återvändarna” är den om de befintliga radikala, islamistiska miljöerna i Sverige. Men inte heller här finns någon ”beredskap” eller ”plan” för hur samhället bör förhålla sig, trots att dessa miljöer aktivt bidrar till att radikalisera unga människor. En del av den här handfallenheten från samhällets sida har sannolikt att göra med okunskap kring hur de här radikala miljöerna ser ut och fungerar.


För närvarande är flera personer med bekräftade eller misstänkta terrorkopplingar engagerade i att predika och föreläsa för ungdomar. Ibland sker verksamheten till och med i kommunernas egna lokaler.


En av de här föreläsarna är Ali Berzengi, som 2005 dömdes till fem års fängelse för förberedelse till terroristbrott och utvisning från Sverige. Enligt såväl tingsrätt som hovrätt hade han tagit emot och lämnat pengar för att finansiera terrorism i Irak. Domstolarna konstaterade också att han tillhörde terrornätverket Ansar al-Islam, som i sin tur var kopplat till al-Qaida.


Berzengi har dock efter avtjänat fängelsestraff inte kunnat utvisas, på grund av situationen i Irak där han kommer ifrån. Istället sattes han en tid i förvar av regeringen och hade sedan anmälningsplikt hos polisen fem gånger i veckan fram till 2011.


För två år sedan ansökte Säpo hos tingsrätten om att Ali Berzengi på nytt skulle underkastas anmälningsplikt hos polisen, vilket beviljades av såväl tingsrätt som hovrätt. Domstolarna ansåg att det fanns en ”beaktansvärd risk” för att han skulle begå eller medverka till brott mot rikets säkerhet. Underlaget till beslutet är hemligstämplat, men i tingsrättens handlingar framgår att Berzengi 2015 var aktiv i Säpos kontraterroruppföljande verksamhet och hade kontakter med personer med misstänkta kopplingar till terrornätverk och organisationer.


Själv förnekade han i domstolen till att han skulle tillhöra eller vara aktiv inom våldsbejakande organisationer. Han sa sig inte ha någon aning om vilka personer med sådana kopplingar som Säpo syftade på. När jag intervjuade honom 2011 förnekade han också sådana kontakter: ”De säger det, men det stämmer inte. Jag har kontakt med dig också”, svarade Ali Berzengi. Han försvarade dock al-Qaida och Usama bin Ladin: ”Usama bin Ladins tankar är politiska tankar. Jag har inte sett något fel med det han säger. Han säger att USA ska lämna våra länder i fred, och att USA ligger bakom alla diktaturer som finns i våra länder. USA har blandat sig i allt och visat att man är emot islam. För mig var bin Ladin en bra muslim som försvarade de muslimska länderna,” sa han.


Av tingsrättens beslut från 2015 framgår att Ali Berzengi är aktiv som föreläsare. Han har hållit lektioner och lett fredagsbönen i moskéer. När jag träffade honom 2011 hade han precis föreläst i en moské i Rinkeby.


I februari i år dök det upp en ny organisation i Stockholms radikala islamistmiljö. Enligt den nya ”föreningens” facebooksida vill man ”stärka den muslimska gemenskapen genom att samlas och göra saker tillsammans i en islamisk atmosfär”. Man har idrottsaktiviteter och föreläsningar. Fredagkvällar anordnar man en studiecirkel om islam i en kommunägd lokal. Studiecirkeln leds enligt facebooksidan av ”Shaykh Abo Aisha”, som är det namn som Ali Berzengi använder. Det framgår också att han har en examen i sharialagstiftning från ett islamskt universitet och att han studerat flera år i Kurdistan.


Ännu så länge finns ”föreningen” inte registrerad hos kommunen, och på facebooksidan framgår inte vilka personer som ligger bakom. Men den privatperson som har bokat möteslokalen för studiecirkeln visar sig vara en 27-årig man som sedan flera år ingår i Stockholms våldsbejakande islamistiska miljö. Han har dock valt att inte svara på de frågor som jag har skickat till honom. Jag har heller inte lyckats få kontakt med Ali Berzengi för en kommentar.


Det är naturligtvis väldigt svårt att känna till vilka de här personerna är om man inte har särskilda förkunskaper. Innehållet i studiecirkeln, liksom i många andra föreläsningar som hålls av våldsbejakande predikanter, signalerar inte våldsbejakande extremism, och behöver inte heller innehålla det. Det här illustrerar ett problem när det gäller att identifiera rekrytering och spridande av propaganda från de radikala islamistmiljöerna. Till skillnad från exempelvis Vit maktmiljön så rör sig och verkar de mest extrema islamisterna ofta även i legitima sammanhang, i moskéer och föreningar. Men våldsbejakande islamistisk propaganda sker i Sverige sällan öppet, utan mer inofficiellt. Därför kan flera personer med jihadistiska åsikter resa runt och föreläsa på olika evenemang.


Utöver Ali Berzengi finns flera predikanter i Sverige där myndigheterna misstänker terrorkopplingar. I projektet Snowball granskar Skatteverket ekonomin hos personer som misstänks för terrorfinansiering, efter tips från Säpo. I materialet finns några aktiva imamer och predikanter:


• 35-årig imam som ofta framträder i olika moskéer och föreningar.
• 34-årig predikant som reser runt och föreläser. Är nära anhörig till en ”IS-återvändare”.
• 33-årig predikant som framträtt i olika moskéer.


Andra kända exempel är IS-medlemmen Michael Skråmo från Göteborg, som var aktiv föreläsare innan han reste till Syrien 2014. Och 2015 grep Säkerhetspolisen en imam i Örebro som misstänktes för rekrytering till Islamiska staten. Han släpptes dock senare och något åtal väcktes inte.

IS-medlemmen Michael Skråmo var aktiv som föreläsare i Göteborg innan han reste till Syrien 2014. Foto: Skärmdump från Facebook

IS-medlemmen Michael Skråmo var aktiv som föreläsare i Göteborg innan han reste till Syrien 2014.Foto: Skärmdump från Facebook

Det finns även tidigare exempel på predikanter/imamer i Sverige med kopplingar till terrorism. Det mest kända av dem är Fouad Shangole, en imam som verkade i Rinkeby i många år. Nu är han en av terrorgruppen al-Shabaabs främsta ledare i Somalia. Vi hade också Abdulkadir Mumin som var imam vid Bellevuemoskén i Göteborg, men senare även han anslöt till al-Shabaab. Och en mer öppen propagandist var Jirho Mehho, som var imam vid en mindre moské i Halmstad och där propagerade för jihad i Syrien innan han själv reste dit och 2013 dödades under en strid.


Det händer ibland att sådana här radikala miljöer i Sverige uppmärksammas av journalister, men den övergripande diskussionen om hur samhället bör förhålla sig till dem lyser med sin frånvaro, trots att sådana miljöer och personer är en starkt bidragande orsak till att ungdomar rekryteras till den jihadistiska ideologin.

Om författaren:

Magnus Sandelin är en prisbelönt journalist som har över femton års erfarenhet av att granska politiskt och religiöst extrema rörelser i Sverige. Han har jobbat med undersökande journalistik och ligger bakom avslöjanden om den jihadistiska miljön som publicerats i bland annat Uppdrag granskning, Aftonbladet och Gefle Dagblad. Magnus har även gett ut tre böcker på temat, och är en ofta anlitad föreläsare om frågor som rör extremism och radikalisering. Han har även ingått i expertrådet knutet till utredningen ”Ett effektivare arbete för att förebygga våldsbejakande extremism”, och har ett ”Certificate in Terrorism Studies” vid universitet i St Andrews, Skottland.

Magnus föreläser även åt Gothia Protection Group inom våldsbejakande extremism, terrorism och radikalisering. För mer information eller boka en föreläsning klicka på länken Länk >>

Tillbaka

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.